T Consulting

Vizioni - Misioni - Strategjia

Fillimi dhe ecuria e karierës biznesore

T consulting thekson zhvillimin e qëndrueshëm të ndërmarrjeve, duke rritur cilësinë dhe vlerat e burimeve tona njerëzore, si dhe kontribute të dobishme për komunitetin tonë. Ne vendosëm tre misione kyçe që e ankorojnë qëllimin e ekzistencës sonë:

  1. Të zhvillojmë një organizatë vendore të suksesshme dhe të qëndrueshme; 
  2. Të ushqejë vlerat individuale të secilit punonjës në kohezion me vlerat themelore të Korporatës;
  3. Të kontribuojmë drejt rritjes së vetë-respektit dhe avancimit të gjeneratave në bashkësinë globale dhe të rritet T Consulting dhe për të ndihmuar njerëzit të papunë në Kosovë.

Nëse keni nevojë për ndihmë, merrni një konsultë

Ne jemi të hapur për mundësi!

Mos hezitoni asnjëherë, na kontaktoni ngase ne jemi shumë të hapur për ndonjë mundësi bashkpunimi me ne.

SI NE PUNOJM

Cila është metoda dhe rruga që ne ndihmojm biznesin tuaj

Kompania jonë është njëra nga kompanit më serioze dhe me e madhe që numron një numër të madh të klientëve të cilët përfitojn nga shërbimet tona, si ato nga shërbimet e kontabilitetit dhe konsulenca.

Më të vlersuarit

Jemi njëra nga kompanit më prestigjioze dhe më të vlersuarat nga më shumë se 100 biznese.

Shumë të dedikuar

Gjithmonë jeni të parët tek ne pa asnjë dallim, duke u kujdesur për biznesin tuaj.

Vlerat thelbësore

T Consulting  i përmbahet parimeve etike dhe zhvillimit të qëndrueshëm si vlerat tona kryesore. Ne insistojmë në integrimin e vlerave tona kolektive me vlerat e çdo individi si bazë për gjithçka që bëjmë. T Consulting vepron në bazë të pajtueshmërisë me ligjin, duke respektuar ndershmërinë dhe integritetin. Në lidhje me klientët tanë, ne dëgjojmë me kujdes dhe i konsiderojmë ata si të afërmit tanë për t’i shërbyer sa më mirë që mundemi. Në lidhje me partnerët tanë, ne synojmë të ndërtojmë një marrëdhënie të qëndrueshme me nivel të lartë të integritetit, duke ndarë vlerat dhe përfitimet reciproke, si dhe të kontribuojmë për të sjellë përfitimet më të mira për klientët tanë. Për shoqërinë, puna jonë do të kontribuojë në zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë sonë – duke zhvilluar njerëzit tanë dhe nëpërmjet punës sonë .T Consulting është ndërtuar në bazë të besimit të klientëve dhe partnerëve tanë, në harmoni me vlerat tona kryesore. Ne e vendosim veten në pozitën e klientëve dhe partnerëve tanë për të kuptuar, ndarë dhe lidhur me ta ndërgjegjen në çdo situatë.

Filozofia e Biznesit

Filozofitë e biznesit të T Consulting gjatë operacionit tonë mund të përmblidhen në parullën “Inside Out”. Ky mesazh përfaqëson plotësisht të gjitha dhe çdo aspekt të grupit, nga historia, vlerat themelore, kultura, misioni, marrëdhëniet e brendshme dhe të jashtme. Reciprociteti ndërmjet faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të T Consulting ndihmon në formimin dhe ndikimin në zhvillimin e Grupit.

Frymëzuar nga historia e kaluara e themeluesit tonë, që nga të qenit një shitës, një menaxher hoteli, një kamerier, që më në fund të krijojë një biznes në një shtrat të vogël me pothuajse asnjë investim të parave të gatshme (aspekti ‘Inside’), shumica e kapaciteteve të saj të brendshme për të zhvilluar jashtë kufijve apo kufizimeve (aspekti ‘Out’).

Sa i përket reciprocitetit midis filozofisë “Inside Out” dhe vlerave, T Consulting gjithmonë thekson vlerën reale të çdo individi të grupit dhe zbaton vlerën e vërtetë morale (Inside) në aktivitetet e biznesit, shërbimet e klientit dhe në krijimin partneriteti me partnerët e jashtëm (Out)

Filozofia e Biznesit

Në aspektin e misionit, T Consulting fokusohet në balancimin ndërmjet qëllimeve të brendshme për të krijuar një korporatë në të cilën të gjithë të punësuarit janë të lumtur (Inside) dhe të jashtme për të siguruar kënaqësinë e shërbimit (Out); për të kontribuar në rritjen e vetë-respektit dhe përparimit tëgjenratave të reja në komunitetin global (Out).

Për kulturën, njerëzit dhe mënyrën e jetesës, T Consulting përqëndrohet në zhvillimin personal dhe njerëzimin, nga aspektet më të vogla të tilla si sjelljet dhe zakonet (Inside) që kontribuojnë drejt suksesit dhe zhvillimit të Grupit në tërësi.

Duke ndjekur drejtimin pozitiv rezulton të ketë rezultate të frytshme përtej asaj që pritet.
Pozitive çon në drejtësi, efikasitet dhe qëndrueshmëri

Kryerja e biznesit brenda integritetit e mban procesin në rrugën e duhur.
Kërkesat e integritetit janë transparenca, drejtësia dhe profesionalizmi.

Duke filluar nga çdo kujdes i vetëm për të fituar përmbushjen.
Ndërgjegjja ka nevojë për vullnet, përkushtim të plotë dhe njerëzim.

T CONSULTING

Njihuni me ekipin

Me një staf të profesionalizuar dhe të çertifikuar jemi gjithmonë nën shërbimin tuaj duke u munduar ta ngrisim biznesin tuaj sa më lartë.

Milaim Peci

CEO & Kontabilist i çertifikuar

Partnerët tanë

Keni probleme me biznesin? Na kontaktoni tani

Jemi në ndihmën tuaj duke hulumtuar reth biznesit dhe gjetjen e problemeve në të cilat ne mund të intervenojm duke evituar humbjet dhe sjellur suksesin