T Consulting

T CONSULTING

Llogaritni pagën nga bruto në neto dhe anasjelltas

Përmes platformës tonë ju do mund ta llogaritni pagën tuaj nga bruto në neto dhe anasjelltas dhe ta kuptoni se sa para ndahen per tatime dhe kontribute dhe sa para ju takojn juve nga vendi i punës që keni

Paga
Lloji
Punëdhënësi
Paga Bruto
1000€
Kontributi i punëtorit
+
-
50€
Kontributi i punëdhënësit
+
-
50€
Paga që tatohet
50€
Paga prej 0-80€
50€
Paga prej 80-250€
50€
Paga prej 250-450€
50€
Paga mbi 450€
50€
Gjithsej tatimi
50€
Paga Neto
877.22€

Pyetjet më të shpeshta

Punëdhënës është çdo person i cili u mundëson punëmarrësve inkuadrimin në punë konkrete në bazë të kontratave specifike, me qëllim të realizimit të detyrave në fushë të caktuara dhe i paguan ata për shërbimet e tyre.